Hvem kan deltage

For at deltage i Vejen til de Olympiske Lege og konkurrencen om en donation på 15.000,- skal du, din klub eller dit hold repræsentere en nuværende (eller kommende) olympisk sportsgren (både sommer og vinter OL).

Krav til din klub eller holds deltagelse:

  • Du kan indstille hele din klub, dit hold eller dig som enkeltperson til konkurrencen.
  • Du, klubben eller holdet skal udøve en nuværende (eller kommende) olympisk sportsgren.
  • Vejen til De Olympiske Lege er forbeholdt klubber og hold med børn og unge, men der kan selvfølgelig være sportsudøvere over 18 år i klubben eller på holdet.
  • Præmien skal gå til din sportsgren, din klub eller dit hold – alt efter, hvem du ansøger på vegne af.
  • Alle i klubben eller på holdet kan indsende ansøgning om at deltage i konkurrencen, men kontaktpersonen skal være over 18 år (fx holdets træner).
  • Flere hold i samme klub kan deltage i samme deltagerperiode.
  • Det er muligt for en person, en klub eller et hold, der ikke vinder afstemningen, at deltage igen på et senere tidspunkt.
  • Hvis et hold allerede har vundet ved afstemningen, kan man ikke deltage igen med samme hold. Det samme gælder enkeltpersoner.

Som udgangspunkt går alle deltagere fra denne deltagerperiode videre til afstemning, så længe tilmeldingen lever op til kravene.

Sådan deltager du